श्रीमदभगवदगीता (पहला अध्याय - श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय २ - सांख्य योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ३ - कर्म योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ४ - ज्ञान कर्म सन्यास योग)


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ५ - कर्म सन्यास योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ६ - आत्म संयम योग)श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ७ - ज्ञान विज्ञानं योग)


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ८ - अक्षर ब्रह्मं योग)


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ९ - राज विद्या राज गुह्यः योग)


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १० - विभूति योग)


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय ११ - विश्व रूप दर्शन योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १२ - भक्ति-योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १३ - क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १४ - गुण त्रय विभाग योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १५ - पुरुषोत्तम योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १६ - देव असुर संपदा विभाग योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १७ - श्रद्धा त्रय विभाग योग )


श्रीमदभगवदगीता(अध्याय १८ - मोक्ष सन्यास योग)

0 comments: