ॐ  सत्यै नमः
ॐ  साध्व्यै  नमः
ॐ  भवप्रीतायै नमः
ॐ  भवान्यै  नमः
ॐ  आर्यायै  नमः
ॐ  दुर्गायै    नमः
ॐ  जयायै   नमः
ॐ   आद्या  यै नमः
ॐ   त्रिनेत्रायै  नमः
ॐ शूल धारिणयै नमः
ॐ  पिनाकधारिणयै   नमः
ॐ   चित्रायै   नमः
ॐ   चंडघंडटायै नमः
ॐ महातपसे  नमः
ॐ  मनसे  नमः
ॐ  बुद्धयै   नमः
 ॐ  अहंकारायै  नमः
ॐ  चित्तरूपायै  नमः
ॐ   चितायै  नमः
ॐ  सर्व मन्त्रमय्ये  नमः
ॐ  सत्तायै   नमः
ॐ  सत्यनंद स्वरूपिणयै  नमः
ॐ   अनन्तायै   नमः
ॐ  भाविनयै  नमः
ॐ  भाव्यायै  नमः
ॐ भव्यायै   नमः
ॐ  अभ्यायै  नमः
ॐ सदागतयै  नमः
ॐ  शाम्भवयै  नमः
ॐ देवमात्रे  नमः
ॐ  चिन्तायै  नमः
ॐ रत्नाप्रियायै  नमः
ॐ सर्व विद्यायै   नमः
ॐ दक्षयज्ञविनाशिनयै नमः
ॐ अपर्णायै नमः
ॐ अनेकवर्णायै  नमः
ॐ पाटलायै  नमः
ॐ  पाटलावतयै  नमः 
ॐ  पटटामबर परीधानायै  नमः
ॐ कलमजीररंजिनयै  नमः
ॐ अमेयविक्रमायै नमः
ॐ  क्रूरायै  नमः
ॐ सुन्दयै  नमः
ॐ   सुर सुन्दयै  नमः
ॐ  वनदुर्गायै   नमः
ॐ  मातंगयै   नमः
ॐ  मतंगमुनिपूजितायै  नमः
ॐ  ब्रह्म यै  नमः
ॐ महेश्वरयै  नमः
ॐ वैष्णवयै  नमः
ॐ चामुण्डाय यै नमः
ॐ  वाराहवै नमः
ॐ लक्ष्म्यै  नमः
ॐ पुरुषाकृतयै नमः
ॐ  विमलायै  नमः
ॐ  उत्करषिणयै  नमः
ॐ  ज्ञानायै नमः
ॐ  क्रियायै नमः
ॐ  तित्यायै  नमः
ॐ बुद्धिदायै नमः
ॐ बहुला यै   नमः
 ॐ  बहुलप्रेमायै  नमः
ॐ सर्व वाहन वाहना यै  नमः
ॐ निशु भाशु भाहननयै  नमः
ॐ  माहिशासुरमर्दिनयै  नमः
ॐ मधु कै टभहनत्रयै नमः
ॐ चंडमुंड विनाशिनयै नमः
ॐ सर्वासुर विनाशायै  नमः
ॐ  सर्व शास्त्र माययै  नमः
ॐ  सत्यायै नमः
ॐ सर्वास्त्रधारिणयै  नमः
ॐ  अनेकशस्त्रहस्तायै  नमः
ॐ अनेकास्त्र धारिणयै नमः
ॐ  कुमारयै  नमः
ॐ एक कन्यायै नमः
ॐ कैशोरयै  नमः
ॐ युवतयै  नमः
ॐ यतयै नमः
ॐ अप्रोढ़ायै नमः
ॐ प्रोव्ढ़ायै नमः
ॐ  वृद्धमात्रे  नमः
ॐ बलप्रदायै नमः
ॐ महोदरयै नमः
ॐ घोररूपायै नमः (९०)
 ॐ  महाबालायै नमः
ॐ अग्निज्वालायै नमः
ॐ रोवद्रमुखयै नमः
ॐ कालरात्रयै नमः
ॐ  तपस्विनयै नमः
ॐ नारायणयै  नमः
ॐ भद्रकालयै  नमः
ॐ  विष्णुमायायै नमः
ॐ जलोदरयै  नमः
ॐ  शिव्धूतयै नमः
ॐ कराल्ययै  नमः
ॐ अनन्तायै  नमः
ॐ परमेस्वर्ययै नमः
ॐ  कात्यायन्ययै नमः
ॐ सावित्रिययै  नमः
ॐ प्रत्याक्षायै  नमः
ॐ  ब्रह्मवादिन्ययै  नमः
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: